Vilka är vi?

Vi är Faluns (www.visitfalun.se) ca 25 man starka barbershopkör. (Men vi blir gärna fler!) Vi är kören som både sjunger och dansar på scen.

Är du intresserad av att sjunga med oss? Eller bara nyfiken? Du är välkommen på ett besök. Vår övningslokal är i Gamla elverket, Ölandsgatan 6 och vi övar på måndagar med start kl 18:30 och slut ca 21:30. Frågor? Ring vår dirigent Peter Dahlkvist på 076-797 12 13.

Medlemsavgifter o dyl betalar du in på bankgiro 637-1793.

FMC på scenen i Nyköping i april 2015 (Foto: Eric Ideler, USA)

Sjung barbershop med oss!

Du kanske har sett oss uppträda och sett hur kul vi har? Gå från tanke till handling, lyssna till olika konstellationer av barbershop och prova på lite själv.

Välkommen på ett besök!