Uppträdande i Hedemora

På fredagseftermiddagen den 16 okt gav sig en del av kören av till Hedemora för att sjunga för gamla människor på äldreboenden. Det hela genomfördes förstås corona-säkert med avstånd i kören mellan sångarna och ännu större avstånd till publiken. Ändå kunde vi se att det fanns både dom som sjöng med tyst för sig själva och dom som berömde vår sång med glada tillrop.