Vi är kören som håller ton – och avstånd!

I våras upphörde körövningarna p g a corona-pandemin. Men nu i höst drar vi igång igen men med hänsyn tagen till den pågående pandemin. Så varje måndag kl 18 träffas vi för att sjunga tillsammans, företrädesvis utomhus, där vi håller påbjuden halvannan meter i avstånd. Om allt går som det ska, så håller vi ton också! 🙂